Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
 • P.P.H.U.KRAU-BET ZBIGNIEW KRAUZE
  97-212 BUDZISZEWICE
  UL. J.CH.PASKA 89

  NIP: 7731617463
 • E-mail:krauze4@tlen.pl
 • Telefon602663939
  447102419
  600956792
 • Faxkrauze4@tlen.pl
 • Godziny działania sklepucodziennie 7.00 - 18.00, w soboty 7.00 - 15.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin sklepu

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży firmy P.P.H.U KRAU-BET Zbigniew Krauze , posiadający nr NIP: 7731617463 oraz REGON: 590630669, z siedzibą w Budziszewicach  (97-212),ul. J.Ch.Paska 89, zwany dalej Sprzedawcą.

2. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.ledkrauze.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca), zwana dalej Klientem. Kupującym może być również osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana dalej Konsumentem. 

4. Każdy Kupujący składający zamówienie w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.ledkrauze.pljest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz zamawiającego Klienta/Konsumenta umowy sprzedaży.

6. Informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty sprzedaży towarów, a jedynie zaproszenie dla Klienta do składania ofert, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93).

7. Podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

8. W wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe Sprzedawca wezwie w formie elektronicznej lub telefonicznej Klienta do podania prawidłowych danych. Jeśli w terminie 7 dni, od daty wezwania przez Sprzedawcę do wskazania prawidłowych danych, Kupujący nie zadośćuczyni wezwaniu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
9. Rozpatrywanie reklamacji 14 dni roboczych.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klientów/Konsumentów gromadzone są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).

2. Sprzedawca nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom.

3. Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby sklepu internetowego związane z realizacją zamówienia i obsługą Klienta. Powierzone dane osobowe i identyfikacyjne, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.ledkrauze.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

4. Poprzez zarejestrowanie się Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w www.ledkrauze.pl Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sprzedawcę niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

7. W wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe Sprzedawca kontaktuje się telefonicznie lub mailowo w celu uzupełnienia tych danych. Jeśli do miesiąca czasu od momentu złożenia zamówienia Klient nie uzupełni danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.

III. ZAKUPY

1, Złożenie zmówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

2. Po zakończeniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do indywidualnego konta Klienta umożliwiającego dokonywanie zakupów w sklepie po zalogowaniu.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24h/dobę przez cały rok kalendarzowy.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10.00, soboty, niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili:
 

 •  autoryzacji płatności kartą kredytową,
 •  wpłynięcia na konto sklepu płatności przelewem,
 •  potwierdzenia w e-mailu wysyłki towaru za pobraniem,
 •  potwierdzenia zamówienia e-mailem w przypadku odbioru osobistego.

 

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub towary, które zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

9. Jeżeli Sklep nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia bądź telefonicznie.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient ma możliwość  zadecydowania o:

     a) częściowej realizacji zamówienia – realizacja dotyczy wyłącznie towarów dostępnych, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

    b) anulowaniu całości zamówienia - Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

11. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza służącego do składania zamówień w sklepie   internetowym Formularz składania zamówienia, służy do określenia: adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za towar, danych do   wystawienia faktury, jeżeli taka ma być wystawiona.

12. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sklep internetowy przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty   elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sklep   internetowy informacji o akceptacji zamówienia.

13. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione     przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

14. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT.

15. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 447102419 e-mailem pod adresem: krauze4@tlen.pl.

16. Klient jest informowany o bieżącym statusie realizacji zamówienia drogą elektroniczną (e-mail).

 

 


Przejdź do strony głównej